ФОРМА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА

С цел подобряване и надграждане на предоставените Информационни материали “Интеграция на бежанци в България, разработвани и разпоространявани от Български съвет за бежанци и мигранти по проект, финансиран от представителството на ВКБООН в България отправяме покана за обратна връзка.